Корпоративен албум

Liyuan Battery Industrial Park

Индустриален парк Liyuan Battery

Liyuan Battery started its work with great success

Liyuan Battery започна своята работа с голям успех

Liyuan battery office style

Лиюан батериен офис стил

Liyuan Battery Office

Офис за батерии Liyuan

Power Source Office

Офис за източник на захранване

Liyuan Battery Culture Wall

Liyuan Battery Culture Wall

Liyuan Culture Wall

Културна стена Лиюан

Liyuan battery roll core area

Лиюан батерии рол ядро ​​област

Liyuan battery welding area

Зона за заваряване на батерии Liyuan

Liyuan battery testing room

Стая за тестване на батерии Liyuan