Производствено оборудване

Liyuan Battery Automatic Assembly Line

Автоматична линия за сглобяване на батерия Liyuan

Liyuan battery automatic pre-discharge cabinet

Автоматичен шкаф за предварително разреждане на батерията Liyuan

Liyuan battery charging and dividing capacity test cabinet

Шкаф за тестване на батерията Liyuan за зареждане и разделяне на капацитета

Liyuan battery constant temperature and humidity tester

Тестер за постоянна температура и влажност на батерията Liyuan

Liyuan battery constant resistance tester

Тестер за постоянно съпротивление на батерията Liyuan

Liyuan battery precision pneumatic punching machine-3

Прецизна пневматична машина за щанцоване с батерия Liyuan

Liyuan Battery Automatic Plastic Forming Machine

Автоматична машина за формоване на пластмаса с батерия Liyuan

Liyuan battery roll core area

Машина за навиване на батерии Liyuan

Automatic battery assembly line

Автоматична линия за сглобяване на батерии

Automatic battery assembly line-2

Автоматична линия за сглобяване на батерии

Drying machine

Машина за сушене

Isolated automatic vacuum oven

Изолирана автоматична вакуумна фурна

Liyuan battery precision pneumatic punching machine

Прецизна пневматична машина за щанцоване с батерия Liyuan

Liyuan battery precision pneumatic punching machine-2

Прецизна пневматична машина за щанцоване с батерия Liyuan

Liyuan Battery Winding Machine

Машина за навиване на батерии Liyuan